Informatie over Hyungs

Naam vd Hyung             Uitvinder                Datum     aantal     Character

Kee Cho Hyung Il Bu      KJN Hwang Kee       1947           20          Baby’s 1st step

Kee Cho Hyung Ee Bu     KJN Hwang Kee       1947          20           Baby’s 1st step

Kee Cho Hyung Sam Bu  KJN Hwang Kee      1947          20           Baby’s 1st step

————————————————————————–

Pyung Ahn Cho Dan         Mr. Idos                    +/-1870     22          Turtle

Pyung Ahn Ee Dan             Mr. Idos                   +/-1870      29         Turtle

Pyung Ahn Sam Dan        Mr. Idos                    +/-1870      27           Turtle

Pyung Ahn Sa Dan            Mr. Idos                     +/-1870      27          Turtle

Pyung Ahn Oh Dan           Mr. Idos                      +/-1870     28          Turtle

————————————————————————–

Chil Sung Il Roh Hyung    KJN Hwang Kee          1980’s      38          Seven Stars

Chil Sung Ee Roh Hyung   KJN Hwang Kee         1980’s       29          Seven Stars

Chil Sung Sam Roh Hyung KJN Hwang Kee        1980’s       49         Seven Stars

Chil Sung Sa Roh Hyung     KJN Hwang Kee        1980’s       81          Seven Stars

Chil Sung Oh Roh Hyung    KJN Hwang Kee         1980’s     115          Seven Stars

————————————————————————–

Bassai                                         Unknown                     1550        52           Snake

————————————————————————–

Nai Han Chi Cho Dan          Jang Song Kae           +/-1070     27           Horse Knight

Nai Han Chi Ee Dan             Jang Song Kae           +/-1070      30           Horse Knight

Nai Han Chi Sam Dan         Jang Song Kae           +/-1070      40           Horse Knight

————————————————————————–

Jin Do                                       Unknown                    +/-1700      44           Crane

—————————————————————————

Ro Hai                                       Unknown                  Unknown     34          Crane

————————————————————————–

Kong Sang Kun                         Kong San Kun           +/-1700      66          Eagle

—————————————————————————

Sip Soo                                           Unknown               Unknown     27         Bear

————————————————————————–

Wang Shu                                     Wang Shu                   +/-1750       39       Sparrow

————————————————————————–

Sei Shan                                          Jang Sam Bong         Unknown     45       Praying Mantis

————————————————————————–

Advertenties