Wat is Tang Soo Do?

Letterlijk vertaald, betekent het woord “TANG“n T’ ang Dynastie van China, hetwelk betrekking heeft op de gezamelijke culturele achtergrond tussen China en Korea (617-907 AD).

SOO” betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging.

DO” betekent levenswijze of kunst.

Aldus betekent “TANG SOO DO” De klassieke Koreaanse gevechtskunst welke op legendarische wijze werd beïnvloed door T’ang methode van gevechtskunst.

Geschiedenis van Tang Soo Do

Tang Soo Do als Martial Art is net zo oud als de mensheidzelf. Net als bij vele andere Martial Arts is Tang Soo Do ontstaan uit het verleden waarbij de mens zich moest verdedigen tegen anderen. De karakter om zichzelf te kunnen verdedigen is na jaren evolutie en constante verbetering geworden zoals we het nu kennen. De technieken werden steeds verbeterd en tegenwoordig verbetert men nog steeds de technieken om zich beter te kunnen verdedigen tegen aanvallers.
Tang Soo Do (Soo Bahk Do) Moo Duk Kwan zoals wij het tegenwoordig kennen, kan teruggevonden worden tot in de periode van de Drie Koninkrijken in Korea, Shilla 57 BC-935 AD, Paekjae 18 BC-660 AD, en Koguryo 37 BC-668 AD. Veel relikwieën van Soo Bahk Kee (vroegere benaming van Tang Soo Do) uit deze periode bestaan nog steeds. Zo zijn wandschilderingen met afbeeldingen van krijgskunsten uit de Koguryo dynastie gevonden bij de grens van Korea en China. Vele Shilla Boeddhistische beeldhouwwerken, die monniken uitbeelden terwijl ze krijgskunsten beoefenen, zijn ook te vinden in Korea. De wachters die gegraveerd zijn bij de ingang van de Sokkuram Grot laten poses zien die vergelijkbaar zijn met die, die te vinden zijn in Tang Soo Do. Een aantekening in het 18de deel van de “Geschiedenis van Koryo”, ongeveer 800 jaar geleden geschreven, noemt We Moon Lee die benoemd was voor de post van legerbevelhebber door koning E Jong, de 16de koning van de Koryo dynastie (918 AD-1392 AD), in verband met zijn kennis van Tang Soo Do (Soo Bahk Kee). Het Koryo leger gebruikte de vroegere vorm van Tang Soo Do zowel als gevechtstechniek als een vorm van fitness training.
Moo Ye Do Bo, één van de meest invloedrijke boeken over krijgskunsten in Korea, werd ongeveer 500 jaar geleden geschreven tijdens de Yi Dynastie en beschrijft verschillende krijgskunsttechnieken, waaronder ook het ongewapende technieken. De boeken verhoogden de populariteit van Tang Soo Do (Soo Bahk Kee) onder het gewone volk. Het leger begon Tang Soo Do wedstrijden te gebruiken als een methode om soldaten te rekruteren.

 
Moderne Tang Soo Do Moo Duk Kwan is voornamelijk te danken aan Grootmeester Hwang Kee die de Moo Duk Kwan oprichtte op 9 november 1945. Tijdens de Japanse bezetting (1909 tot 1945) was het beoefenen en lesgeven in krijgskunsten verboden. Dit werd toch gedaan, maar wel in het geheim. Pas na de tweede wereld oorlog werd het les geven en beoefenen van krijgskunsten weer toegestaan en van dan werden er ook verschillende scholen (ook wel “Kwan” genaamd) geopend.
De meest belangrijke Kwans zijn: Moo Duk Kwan, Ji Do Kwan, Chung Do Kwan, Song Moo Kwan, Chang Moo Kwan en Yun Moo Kwan. In 1965 verenigde verschillende Martial Art scholen van Korea (ook wel KWAN genoemd) zonder de Moo Duk Kwan van Grootmeester Hwang Kee verenigd tot de huidige Tae Kwon Do. Toch heeft een deel van de Moo Duk Kwan in een later stadium zich wel aangesloten bij de Tae Kwon Do en staat nu bekend als de Tae Kwon Do Moo Duk Kwan (Moo Duk Hae) en zetelt zich voornamelijk in Zuid Korea. Waar Tae Kwon Do verder gaat als de nationale sport van Korea, is Tang Soo Do altijd verder gegaan als een Krijgskunst (Martal Art) van Korea. Hierbij is het grootste verschil dat Tae Kwon Do zich veel richt om de traptechnieken en wedstrijden en Tang Soo Do meer in de vorming van zelfverdediging en gesteldheid van de mens. Toch is er op heden vaak nog geregeld vriendschappelijke bijeenkomsten tussen de Tae Kwon Do en Tang Soo Do beoefenaars.
Tang Soo Do Moo Duk Kwan werd onder leiding van Hwang Kee ook bekender en heeft zich sinds de jaren ’60 verspreid over de hele wereld. Vele seniore leerlingen van Grootmeester Hwang Kee vertrokken naar het buitenland en vestigde daar de eerste buitenlandse Tang Soo Do scholen.

Advertenties